Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Απομάκρυνση περιφράξεων και σωληνώσεων

Μετά από αυτοψία στο δημοτικό οδικό δίκτυο που περιλαμβάνεται στο έργο:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 1ΗΣ  ΚΑΙ 2ΗΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14ΗΣ, 24ΗΣ ΚΑΙ 25ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ,ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΛΠ», 13ο υποέργο (νέο): «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 1Η  ΚΑΙ 2Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΚΑΙ 14Η  , 24Η  25Η  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», διαπιστώθηκε ότι στα τμήματα της δημοτικής οδού προς τον οικισμό Μελισσιάς, από την διασταύρωση της με την επαρχιακή οδό έως τον οικισμό, έχουν τοποθετηθεί πλέγματα περίφραξης εντός της τάφρου και στο άκρο της, στο όριο του ασφαλτικού.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ