Δήμος Κισάμου

Kίσαμος: Αλλαγές στην κυκλοφορία στη διαδρομή Τοπόλια – Έλος

Οι νέες επεμβάσεις θα γίνουν στη θέση «Αγία Σοφία» πλησίον οικισμού «Τοπόλια» και οι οποίες προβλέπονται λόγω αστοχίας του βραχώδους πρανούς (κατολισθήσεις) και για την αποφυγή της εξέλιξης του φαινομένου
Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ», προβλέπεται επέμβαση στη θέση «Αγία Σοφία» πλησίον οικισμού «Τοπόλια» (Χ.Θ.: 10+000 της επαρχιακής οδού «Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα διά Βουλγάρω, Τοπολίων Έλους»)
Οι επεμβάσεις προβλέπονται λόγω αστοχίας του βραχώδους πρανούς (κατολισθήσεις) και για την αποφυγή της εξέλιξης του φαινομένου, την ενίσχυση της ευστάθειας του πρανούς και την εξασφάλιση της παράλευρης οδού, και περιλαμβάνουν την εκσκαφή του υπάρχοντος οδοστρώματος, την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με στραγγιστήριο, την ανακατασκευή του οδοστρώματος, και την τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η κυκλοφορία Τοπόλια – Έλος θα εκτελείται μέσω παράκαμψης – εκτροπής κυκλοφορίας από την Επαρχιακή Οδό 5 “Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα, διά Βουλγάρω, Τοπολίων, Έλους, Κούνενι και Στομέου”, την Εθνική Οδό 90 “ΒΟΑΚ”, και την Επαρχιακή Οδό 1 “Καστέλι-Πλάτανος-Κεφάλι”, και το λοιπό οδικό δίκτυο της περιοχής, με κατάλληλη σήμανση, και συγκεκριμένα θα γίνεται μέσω των:
Τμήμα 1 : Ε.Ο. 5, από Τοπόλια, έως Κίσσαμο (διασταύρωση με ΒΟΑΚ)
Τμήμα 2 : ΒΟΑΚ, από Κίσσαμο (διασταύρωση με ΒΟΑΚ) έως διασταύρωση με Ε.Ο. 1
Τμήμα 3 : Ε.Ο. 1, από Κολυμβάρι έως Κεφάλι (διασταύρωση με Ε.Ο.5)
Τμήμα 4 : Ε.Ο. 5, από Κεφάλι (διασταύρωση με Ε.Ο.1) έως Έλος
Επιπλέον της ως άνω παράκαμψης, η ερχόμενη οδηγοί από Χανιά με προορισμό Έλος-Ελαφονήσι, δύναται η όδευση μέσω της Επαρχιακής Οδού 14 “Ταυρωνίτης-Κάνδανος-Παλαιόχωρα” και Επαρχιακής Οδού 21 “Πλεμενιά-Στροβλές από ΕΟ14 εις ΕΟ5” όπως την επισυναπτόμενη Οριζοντιογραφία και συγκεκριμένα θα γίνεται μέσω των:
Τμήμα 1 : Ε.Ο. 14, από ΒΟΑΚ, έως Κάντανο (διασταύρωση με Ε.Ο. 21)
Τμήμα 2 : Ε.Ο. 21, από Κάντανο (διασταύρωση με Ε.Ο. 14) έως διασταύρωση με Ε.Ο. 5
Για την κίνηση των επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων από τους διπλανούς στο εργοτάξιο οικισμούς των Τοπολίων, Κατσοματάδος, Βλάτου, Ρογδιάς, Λίμνης και Έλους – και μεταξύ αυτών – θα διατηρηθεί πλάτος δρόμου 2.75μ. δίπλα στο εργοτάξιο.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας των διερχόμενων τοπικών οχημάτων κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα γίνεται με σημαιοφόρους που θα έχουν τοποθετηθεί εκατέρωθεν του εργοταξίου.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως την Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ