ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Νομός Χανίων

Κέντρο Κοινότητας και παράρτημα Ρομά του Δήμου Χανίων

Τον Αύγουστο του 2017 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας και του παραρτήματος Ρομά του Δήμου Χανίων.

Πρόκειται για δομές αλληλεγγύης που εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κρήτη 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας 5: «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη».

Το «Κέντρο Κοινότητας» και το παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας είναι μία δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Χανίων.

Το προσωπικό, που στελεχώνει τις δύο δομές, αφορά εννέα ειδικότητες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, Ειδικό Παιδαγωγός, Διαμεσολαβήτρια, Νοσηλευτής, Επόπτης Υγείας.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων στεγάζεται στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου Χανίων, που βρίσκεται επί της οδού Κυδωνίας 29, τηλέφωνο 28213 – 41689 .Στελεχώνεται από : Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Παιδοψυχολόγο και Διοικητικό Υπάλληλο.

Το παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας στεγάζεται στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Σούδας, τηλέφωνο 28213 – 41688.Στελεχώνεται από : Κοινωνικό Λειτουργό, Παιδαγωγό ειδικευμένο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, 2 άτομα ειδικότητας Νοσηλευτή/ Νοσηλεύτρια/ Επισκέπτη Υγείας και Διαμεσολαβητή Ρομά.

Οι χώροι του Κέντρου Κοινότητας είναι πλήρως προσβάσιμοι σε ΑμεΑ.

Ωράριο λειτουργίας :Δευτέρα έως Παρασκευή, 07.30-15.30.

Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για :

α) την υποδοχή – ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),

β) τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή παρέμβασης-παραπομπές,

γ) την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Επιπρόσθετα, το «Κέντρο Κοινότητας» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Πόροι: Οι πόροι του Κέντρου Κοινότητας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Δύναται να αξιοποιηθούν πόροι από χορηγίες ή και δωρεές. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν.

Σε εθνικό επίπεδο, τα Κέντρα Κοινότητας καλούνται να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ