ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται το ΣΔΟΕ μετά από 24 χρόνια!

Με Προεδρικό Διάταγμα καταργείται το ΣΔΟΕ και οι γενικές γραμματείες του ενσωματώνονται στα υπουργεία. Ουσιαστικά, μπαίνει τέλος στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Αυτά τα σώματα πλέον ενσωματώνονται στις νέες δομές των αρμόδιων υπουργείων.

Σημειώνεται πως στα υπουργεία θα συγχωνευτεί και η Διεύθυνση Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία είχε αναλάβει τις εισαγγελικές παραγγελίες.

Παρόλα αυτά, πρόκειται να διατηρηθούν οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που καταργούνται και μεταφέρονται στη νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής. Το ίδιο ισχύει και για το ΣΕΠΕ, που μεταφέρεται στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι προβληματισμοί, βέβαια, που υπάρχουν με τη νέα αυτή οι εξέλιξη, είναι οι εξής:

  • Τι θα γίνει με τις υποθέσεις για τις οποίες έτρεχαν οι έλεγχοι των Σωμάτων;
  • Μπορεί μια Γενική Γραμματεία να λειτουργήσει σαν επιχειρησιακή μονάδα;
  • Μπορεί να βρεθούν Εισαγγελείς που εμπλέκονταν στους ελέγχους Οικονομικού Εγκλήματος να βρεθούν υπό την «ομπρέλα» ενός Γενικού Γραμματέα;
  • Τι θα γίνει με τους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ που επέλεξαν να παραμείνουν στο Σώμα αντί στην ΑΑΔΕ;

Το άρθρο 1 και 2 του Προεδρικού Διατάγματος ορίζει τα παρακάτω:

  • Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
  • Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, οι παρακάτω υπηρεσίες:

(α) από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181),

(β) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας υπηρεσίες των άρθρων 71 έως 78 του ιδίου π.δ.,

(γ) οι υπαγόμενες στην καταργούμενη Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος υπηρεσίες των άρθρων 79 έως 83 του ιδίου π.δ.,

(δ) η αυτοτελής Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, που συστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 381 επόμ. του ν. 4512/2018 (Α΄5).

  • Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας που συστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113) και η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211 ) σε συνδυασμό με το άρθρο 88 παρ. 1 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικού/Τομεακού και Ειδικού/Ειδικού Τομεακού Γραμματέα καταργούνται.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ