ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Gov.gr Wallet: Θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τα οχήματα του χρήστη – Ποιες οι νέες δυνατότητες

Η επέκταση του Gov.gr Wallet, ώστε να συμπεριλάβει το σύνολο των πληροφοριών για την ιδιοκτησία και την κίνηση ενός αυτοκινήτου μέσω της ψηφιακής κάρτας MyAuto, αλλά και να γίνει πιο εύχρηστο και πιο γρήγορο στην απόκριση είναι θέμα ολίγων μηνών.

«Στέγη» στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι θα βρει μεταξύ άλλων εφαρμογών το MyAuto, ενώ θα δίνεται πλέον η δυνατότητα για έκδοση αντιφράφου της ψηφιακής ταυτότητας όσων το χρησιμοποιούν. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός που «τρέχει» ήδη από την Κοινωνία της Πληροφορίας βρίσκεται στην τελική ευθεία καθώς η αποσφράγιση των προσφορών είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή και στόχο έχει την επέκταση της λειτουργικότητας της υφιστάμενης υποδομής όσον αφορά τόσο στην εφαρμογή smartphone όσο και στην ψηφιακή υποδομή και την απαιτούμενη διαλειτουργικότητα προκειμένου να υποστηρίζει της εξής δυνατότητες:

Έκδοση Ψηφιακής Κάρτας MyAuto και παροχή υπενθυμίσεων Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ

Έκδοση Αντιγράφου Ψηφιακής Ταυτότητας για προσωπική χρήση, με δυνατότητα διαμοιρασμού.

Βελτιώσεις εφαρμογής και διαλειτουργικότητας.

Να σημειωθεί ότι σήμερα το Gov.gr Wallet δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας, αποθήκευσης και ελέγχου ψηφιακών εγγράφων υποστηρίζοντας τα ψηφιακά δελτία ταυτότητας, τις ψηφιακές άδειες οδήγησης, τις ψηφιακές κάρτες αναπηρίας, τις ψηφιακές κάρτες ΔΥΠΑ και τις ψηφιακές κάρτες δακτυλίου. Τα συγκεκριμένα ψηφιακά έγγραφα που εκδίδονται μέσω του gov.gr είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας, χωρίς ωστόσο να αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Για την δημιουργία τους είναι απαραίτητοι οι προσωπικοί κωδικοί TaxisNet του χρήστη και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Προσεχώς μέσω του Gov.gr Wallet θα παρέχονται και άλλες δυνατότητες καθώς στόχος είναι η ενδυνάμωση του ψηφιακού πορτοφολιού με νέες ψηφιακές υπηρεσίες και έγγραφα ώστε να μετασχηματιστεί από μια απλή εφαρμογή ταυτότητας και διπλώματος οδήγησης σε μια πολυλειτουργική εφαρμογή που θα καλύπτει τη διατήρηση ενός ψηφιακού dossier ψηφιακών εγγράφων. Ετσι, προβλέπεται η δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων λειτουργιών on-the-go χωρίς να έχει απαραίτητα ο πολίτης μαζί του σε έγχαρτη μορφή τα έγγραφα που χρειάζεται ή πρόσβαση σε υπολογιστή για να εκτελέσει ή να αποδεχτεί τη ψηφιακή διάδραση.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 260.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το έργο θα πρέπει να έχει παραδοθεί σε διάστημα 13 εβδομάδων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η Ψηφιακή Κάρτα MyAuto και πώς θα εκδίδεται

Βάσει των όρων του διαγωνισμού, η εφαρμογή θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε χρήστη/κάτοχο ενός ή περισσοτέρων οχημάτων με απλά και κατανοητά βήματα να προσθέτει την ψηφιακή κάρτα MyAuto. Αρχικά θα ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει όχημα βάσει Αριθμού Κυκλοφορίας / Αριθμού Πλαισίου.

Κατόπιν η διαδικασία θα είναι παρόμοια με την διαδικασία προσθήκης των άλλων ψηφιακών εγγράφων που προσφέρονται από την παραγωγική έκδοση της εφαρμογής. Η ψηφιακή κάρτα MyAuto θα περιέχει πληροφορίες για την άδεια κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας, το ΚΤΕΟ και την ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος.

Η εφαρμογή θα παρουσιάζει το QRCode που αντιστοιχεί στην ψηφιακή κάρτα MyAuto, το οποίο θα μπορεί να σαρώνει ο ελεγκτής της ταυτότητας μέσα από την ίδια εφαρμογή, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα ανάκλησης του ψηφιακού εγγράφου.

Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα MyAuto λειτουργεί ήδη μέσω του gov.gr και αποτελεί τον ηλεκτρονικό φάκελο κάθε οχήματός. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο πολίτης μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να έχει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας γύρω από το όχημά του σε πραγματικό χρόνο. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet, είτε από το myauto.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και την υποενότητα «Οχήματα». Έτσι, ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:

Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας

Αν έχει πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας

Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία

Αν το όχημα του έχει κλαπεί

Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου και

Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος

Οι άλλες λειτουργίες

Επιπλέον η εφαρμογή θα επεκταθεί ώστε να μπορεί ο πολίτης να προσκομίσει τεκμήριο της ταυτότητάς του σε όποιον επιθυμεί, μέσω προώθησης εγγράφου PDF από την ίδια την εφαρμογή. Για το σκοπό αυτό θα προστεθεί η δυνατότητα έκδοσης αντιγράφου ψηφιακής ταυτότητας για προσωπική χρήση. Ο χρήστης θα επιλέγει την έκδοση του αντιγράφου μέσα από την οθόνη με τις λεπτομέρειες ταυτότητας. Κατόπιν θα παρεμβάλλεται Βιομετρικός Έλεγχος και θα δημιουργείται αίτημα το οποίο θα υπογράφεται με το private key του χρήστη (διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα προέλευσης) και στη συνέχεια το αίτημα θα αποστέλλεται σε κατάλληλο Web Service, το οποίο θα επιστρέφει το PDF αρχείο.

Στόχος του νέου έργου είναι και η βελτίωση του Gov.gr Wallet, η οποία θα βασίζεται μεταξύ άλλων και στην ανατροφοδότηση από σχόλια χρηστών. Ετσι, στη νέα της μορφή η εφαρμογή θα παρέχει βελτιωμένο τρόπο ταυτοποίησης χρήστη μέσω Βιομετρικών επιλέγοντας αυτόματα τον καταλληλότερο από τους διαθέσιμους βιομετρικούς αισθητήρες της συσκευής. Παράλληλα θα προβλεφθεί η αποφυγή της διπλής ταυτοποίησης σε περιπτώσεις όπως το Quick Scan, ενώ θα μειωθεί και ο χρόνος απόκρισης.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα λήψης Push notifications για την εφαρμογή, θα ενημερώνεται καταλλήλως όταν επιλέξει ενέργεια που απαιτεί την επανενεργοποίησή της (π.χ. έλεγχος εγγράφου / Quick Scan). Επίσης κατά τον έλεγχο εγγράφου, σε περίπτωση που ο ελεγκτής εισάγει λανθασμένο Κωδικό Σύζευξης, θα υπάρχει η δυνατότητα να το διορθώσει χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ