Φοιτητής στα Χανιά

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2019

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ. Οι φοιτητές κάνουν αίτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων (https://stegastiko.minedu.gov.gr) .

Για να προβείτε στην αίτηση, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018.Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Ακόμη, δικαίωμα για την υποβολή αίτησης έχουν οι φοιτητές που είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχοι ΑΦΜ.

Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή κι όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης διασταύρωσης των στοιχείων του.Ο/Η αιτών/ούσα συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή
  • Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της συζύγου και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 ΚΥΑ)
  • Τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
  • Τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ