Δήμος Πλατανιά

Eξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στον Δήμο Πλατανιά

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων, γεφυρώνει την επιστημονική με την βιωματική γνώση, με στόχο την διαφύλαξη και τη μελέτη του τρόπου ζωής και του πολιτισμού των ορεινών κοινοτήτων και την μετάδοση στις νέες γενιές των αξιών της εξαίρετης λαϊκής γνώσης και ευγένειας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠτΟ θα πραγματοποιήσει την επόμενη εξόρμηση του στο Δήμο Πλατανιά, την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019, όπου θα γίνουν οι παρακάτω δράσεις:

• Αλληλοδιδασκαλία μαθητών στο 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σκινέ – Φουρνέ με την συμμετοχή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων και • Ιατρικές εξετάσεις από καθηγητές Ιατρικής με τις ομάδες τους, στο χωριό Καράνου, σε ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού,
• Καφενείο των Ορέων στο χωριό Ορθούνι, με θέματα που αφορούν στην αυτάρκεια, τις τέχνες των χεριών και την ανάπτυξη ενδογενούς, αυτόνομης οικιακής οικονομίας.

Ομάδα Παιδείας

κ. Εμμ. Μηλιαράκης, Δντης Π.Ε. Χανίων

κ. Ιωάννης Πυργιωτάκης, καθ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Παν. Κρήτης

κ. Αμαλία Φιλλιπάκη, συντ. εκπαίδ. για την αειφορία

κ. Βαρβάρα Τερζάκη, Αποστολή Πηνελόπη Gandhi

Παιδαγωγική Παρέμβαση – Πρόγραμμα Αλληλοδιδασκαλίας μαθητών

10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σκινέ – Φουρνέ

Δ/ντής κ. Ασλάνης Γεώργιος

Συντονίστρια εκπ. έργου ΠΕ 70, κ. Αθηνά Ντούλια

2ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Δ/ντρια κ. Νεκταρία Παντελάκη

Συντονίστρια εκπ. έργου ΠΕ70, κ. Χαρά Ανδρεάδου

Eξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στον Πλατανιά

Ομάδα Κοινωνία – Υγεία

Ιατροί των Ορέων

Δήμαρχος Δήμου Πλατανιά: κ. Ι. Μαλανδράκης

Αντιδήμαρχος Δήμου Πλατανιά: κ. Α. Φραγκονικολάκης

Πρ. Πολιτιστ. Συλλ. Ορθουνίου: κ. Σ. Προβιδάκης

Πρ. Κοινότητας Καράνου: κ. Μ. Φραγκεδάκης

Πρ. Πολιτιστ. Συλλ. Καράνου: κ. Φ. Μποράκη

Ιατρικές εξετάσεις κατοίκων της περιοχής

(10.00-15.30)

Ομάδα Οφθαλμιατρικής – Ιατρείο Καράνου

Υπεύθυνος αποστολής: κ. Ιωάννης Παλλήκαρης, καθ. Οφθαλμολογίας Παν. Κρήτης

Eξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στον Πλατανιά

Ομάδα Πολιτισμός – Διαχρονικότητα

Καφενείο των Ορέων

Δήμαρχος Δήμου Πλατανιά: κ. Ι. Μαλανδράκης

Αντιδήμαρχος Δήμου Πλατανιά: κ. Α. Φραγκονικολάκης

Πρ. Πολιτιστ. Συλλ. Ορθουνίου: κ. Σ. Προβιδάκης

Πρ. Κοινότητας Καράνου: κ. Μ. Φραγκεδάκης

Πρ. Πολιτιστ. Συλλ. Καράνου: κ. Φ. Μποράκη

Ανοικτή συζήτηση – 17.00

(Καφενείο στο Ορθούνι)

Εισηγήσεις

κ. Ι. Παλλήκαρης, καθ. Οφθαλμολογίας, Παν. Κρήτης

κ. Ι. Πυργιωτάκης, καθ. Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Παν. Κρήτης

κ. Γ. Δημητριάδης, BIOLEA

κ. Α. Στεφανάκης, κτηνίατρος, πρ. «ΓΕΩΤΕΕ» Κρήτης

κ. Β. Τερζάκη, Αποστολή Πηνελόπη Gandhi

Eξόρμηση του Πανεπιστημίου των Ορέων στον Πλατανιά

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ