ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα γίνεται η κατάταξη στον Στρατό Ξηράς

ÓôñáôéùôéêÞ Üóêçóç «Ðáñìåíßùí 2015» ðáñïõóßá ôïõ ðñùèõðïõñãïý ÁëÝîç Ôóßðñá êáé ôïõ õð. ¶ìõíáò ÐÜíïõ ÊáììÝíïõ, ÐáñáóêåõÞ 9 Ïêôùâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Οι στρατεύσιμοι που υποχρεούνται για κατάταξη με την 2020 ΣΤ’ ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς θα παραλαμβάνουν το σχετικό σημείωμα αποκλειστικά μέσω ίντερνετ και του του δικτυακού τόπου «www.stratologia.gr».

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), οι στρατεύσιμοι θα επιλέγουν το μενού «Είσοδος» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

Μετά την αυθεντικοποίηση, θα μπορούν να επιλέξουν από το μενού «Το σημείωμα κατάταξής μου» και να το εκτυπώσουν.

Σημειώνεται ότι, πλέον τα σημειώματα κατάταξης δεν θα αποστέλλονται μέσω των αστυνομικών Αρχών.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ