ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται ο Προσωπικός Αριθμός του Πολίτη – Πως θα τον διαλέγουμε

Οι πολίτες θα χρειάζεται να θυμούνται μονάχα έναν αριθμό κατά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και αυτός θα είναι ο προσωπικός αριθμός του πολίτη, μέσω με του οποίου αναμένεται να υπάρξουν πολλές διευκολύνσεις. Το Συμβούλιο της Επικρατείας άλλωστε έκρινε νόμιμο τον εν λόγω αριθμό.

Ο προσωπικός αριθμός του πολίτη, όταν εφαρμοστεί, θα αποτελεί στοιχείο επαλήθευσης, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζονται -στις δημόσιες συναλλαγές- ο αριθμός του ΑΦΜ, του ΑΜΚΑ, του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας κ.α. Ωστόσο ο προσωπικός αριθμός του πολίτη δεν θα καταργήσει τον ΑΦΜ, καθώς αυτός αποτελεί τον βασικό πυλώνα του «ΠΑ». Aναμένεται να είναι καταγεγραμμένoς στις νέες ταυτότητες μετά τον Δεκέμβριο 2024 και κυρίαρχο ρόλο παίζει στη δημιουργία του το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αναλυτικότερα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία Προεδρικό Διάταγμα για τη «διαδικασία έκδοσης και χορήγησης του «ΠΑ», μέτρα και εγγυήσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 60/2024 γνωμοδότησή του (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαργαρίτα Γκορτζολίδου και εισηγήτρια η πάρεδρος Ανθή Σπανού) έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και έκανε επτά νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.

Κατά τη γνωμοδότηση του ΣτΕ, «ο Προσωπικός Αριθμός ο οποίος είναι προδήλως χρηστικός και για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση απομνημόνευσης πολλών αριθμών ταυτοποίησης και διατήρησης αντίστοιχων πιστοποιητικών, θα τηρείται μόνο σε ένα κεντρικό σημείο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί την αρμόδια Αρχή για να επιβεβαίωση της ταυτότητας των πολιτών, περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου».

Μοναδικός ο Προσωπικός Αριθμός του Πολίτη – Οι αριθμοί και οι χαρακτήρες

Συγκεκριμένα, ο «ΠΑ» θα αποτελείται από 12 στοιχεία, εκ των οποίων τα 9 τουλάχιστον θα είναι αριθμητικά. Για τον σχηματισμό του θα χρησιμοποιούνται 3 αλφαβητικά στοιχεία (γράμματα) και στη συνέχεια οι 9 αριθμοί του ΑΦΜ. Οι αριθμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι από το μηδέν έως το εννέα και τα αλφαβητικά στοιχεία θα είναι κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, τα οποία όμως είναι ομόγραφα στο λατινικό αλφάβητο.

Οι πολίτες πριν την έκδοση του «ΠΑ» μπορεί να επιλέξουν τα 2 από τα 3 αλφαβητικά στοιχεία (γράμματα) που προβλέπονται για τη δημιουργία του, όπως μπορούν να επιλέξουν και τα 2 αλφαβητικά στοιχεία για τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη τους. Σε αντίθετη περίπτωση τα ψηφία θα παραχθούν τυχαία από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο «ΠΑ» θα εκδίδεται μια μόνο φορά, θα είναι μοναδικός και δεν θα μεταβάλλεται εν ζωή. Ακόμη, θα εκδίδεται και θα χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και θα απενεργοποιείται μετά τον θάνατο ή την κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ