ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδοτήσεις: Δωρεάν κρατικό χρήμα έως και 240.000 ευρώ σε νέες επιχειρήσεις

Λίγες ημέρες απέμειναν σε υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν δωρεάν κρατικό χρήμα έως και 240.000 ευρώ για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια στον τουρισμό. Παράλληλα, «τρέχουν» και άλλα προγράμματα ενισχύσεων νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς της οικονομίας, οι οποίες έχουν το δικαίωμα να λάβουν ποσά από 18.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι ωστόσο πρέπει να σπεύσουν καθώς λήγουν οι σχετικές προθεσμίες για την επιδότηση της επένδυσή τους.

Μέσω δύο διαφορετικών προγραμμάτων λοιπόν νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν δωρεάν κρατικό χρήμα για να καλύψουν μέρος των δαπανών που κάνουν για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι των προγραμμάτων ενίσχυσης

Συγκεκριμένα, έχουν προκηρυχθεί οι εξής δράσεις:

*«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων», με συνολική δημόσια δαπάνη 160.000.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και με επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

*«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων»,με συνολική δημόσια δαπάνη 190.000.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 30.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη περιοχή ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά. Και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) λήγει την 29.02.2024 και ώρα 15:00.  Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Η πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύεται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα https://21-27.antagonistikotita.gr/, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr/el/Pages/default.aspxκαι του ΕΦΕΠΑΕ https://www.efepae.gr/frontend/index.php

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο τηλέφωνο 801 11 36 300, στο email επικοινωνίας: infoepan@mou.gr , και από τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, στο e-mail επικοινωνίας: info@efepae.gr καθώς και από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ.Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη συγκριτική αξιολόγηση.

ΠΗΓΗ: enikomia.grΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ