Νομός Χανίων

Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του νοσοκομείου Χανίων

Οι εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ. του Γ.Ν.Χανίων συνεχίζονται έως και 16/9/2019.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
• Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας .
• Βοηθός Νοσηλευτικής  Χειρουργείου.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΙΕΚ από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες  8π.μ – 14μ.μ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
Σχετική αίτηση
Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, πρωτότυπος και φωτοτυπία
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα.
Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
2 φωτογραφίες.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Απολυτήριο ΕΠΑΛ /ΕΠΑ.Σ/ΓΕΛ/6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πτυχίο ΤΕΛ/ΤΕΕ-Β ́ Κύκλου
Δικαίωμα αίτησης κατάταξης για το Γ΄ εξάμηνο σπουδών έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Τ.Ε.Ε Β κύκλου, Τ.Ε.Λ., εξειδίκευση ΕΠΛ συναφών ειδικοτήτων καθώς και οι καταρτιζόμενοι και οι απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πληροφορίες τηλ.2821342404,408.

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Μ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ