ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 25.000 θέσεις εργασίας και 50.000 θέσεις κατάρτισης

Με δύο νέα προγράμματα για απασχόληση, αλλά και για κατάρτιση, η ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) φιλοδοξεί εντός Ιουνίου να προσφέρει ευκαιρίες εργασίας, αλλά και βελτίωσης των δεξιοτήτων σε 75.000 εργαζόμενους και ανέργους.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν μηνιαίες αποδοχές στα επίπεδα του κατώτατου μισθού για επτά μήνες, στην πρώτη περίπτωση, ή εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ, στη δεύτερη.

Οι προθέσεις της διοίκησης του Φορέα είναι να εκκινήσουν άμεσα αυτές οι δύο πρωτοβουλίες, καθώς αφορούν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, καθώς και κατηγορίες πολιτών, που χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση, στο πλαίσιο της ομαλής ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εμπειρίας

Αναφορικά με το πρόγραμμα που εστιάζεται στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, αφορά 25.000 άνεργους νέους, ηλικίας από 18 έως 29 ετών. Προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι που θα προκύψουν να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης αλλά και κατάρτισης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ,  εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ο στόχος της ΔΥΠΑ είναι να εκκινήσει στα τέλη Μαΐου ή το αργότερο έως τις αρχές Ιουνίου, με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Η δράση περιλαμβάνει την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για χρονικό διάστημα 7 μηνών, σε εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και θα παραμένει «ανοιχτή» μέχρι να καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες θέσεις ή μεχρι να εξαντληθούν τα κονδύλια που περιλαμβάνονται στο σχετικό προϋπολογισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι,  ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένη στο σχετικό μητρώο ανέργων στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Πρέπει να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης τουλάχιστον και οι προσλήψεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε όλη τη χώρα. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει συνολικά το μισθό του κάθε δικαιούχου, που θα ανέρχεται στα επίπεδα του ισχύοντος νόμιμου κατώτατου μισθού (830 ευρώ μικτά).

Επίσης, θα χορηγείται αναλογία δώρων και επιδόματος αδείας. Για το χρονικό διάστημα που θα συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα υπάγονται στη μικτή ασφάλιση του ΕΦΚΑ. Οι πάροχοι δεν θα λάβουν κάποια αποζημίωση, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα, μετά τη λήξη του επταμήνου να διατηρήσουν τους εργαζόμενους στη θέση τους, καλύπτοντας το μισθό τους.

Το πρόγραμμα κατάρτισης

Εντός Ιουνίου τοποθετείται από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ και η παράλληλη έναρξη ενός ακόμα προγράμματος κατάρτισης, που θα εστιάζει στις «πράσινες» δεξιότητες και θα αφορά 50.000 δικαιούχους, ισόποσα επιμερισμένους σε 25.000 εργαζόμενους και 25.000 άνεργους.

Το επίδομα που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα ανέρχεται έως τα 400 ευρώ και θα χορηγείται αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης, αλλά και οι ανάλογες εξετάσεις πιστοποίησης.

Ουσιαστικά θα υπάρχουν 80 ώρες κατάρτισης που θα πληρώνονται 5 ευρώ ανά ώρα. Θα υπάρχει επιμερισμός σε 12 ώρες δια ζώσης και τις υπόλοιπες 68 ώρες εξ αποστάσεως κατάρτιση. Στη δεύτερη περίπτωση θα χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα. Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να έχει γίνει εντός δύο μηνών, το πολύ.

Το αντικείμενο της κατάρτισης, αναφορικά με τις «πράσινες» δεξιότητες, επιμερίζεται σε 13 τομείς, ως εξής:

1.Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη
2. Σχέδια δράσης, επιχειρηματικά σχέδια και διοίκηση επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
3. Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση
4. Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Υιοθέτηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αγροτικό Τομέα
5. Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τον Μετασχηματισμό του Κτηριακού Τομέα σε Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος
6. Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος
7. Αμπελουργία εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα
8. Έξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις, ηλεκτροκίνηση
9. Κυκλική Οικονομία
11. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
12. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
13. Διαχείριση Αποβλήτων.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον σχεδιασμό που έχει γίνει, ήδη από το 2022, πρέπει έως το 2025 να έχουν ολοκληρώσει την κατάρτισή τους, έως 500.000 εργαζόμενοι και άνεργοι. Έως τώρα η διαδικασία έχει τελειώσει για 260.000 πολίτες, με τη διαδικασία να συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Πηγή: ΝαυτεμπορικηΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ