Δήμος Πλατανιά

Δήμος Πλατανιά: Υπογραφή σύμβασης συντήρησης κτιρίων και εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι   το προηγούμενο διάστημα,  στα γραφεία του Δήμου, πραγματοποιήθηκε Υπογραφή Σύμβασης στο έργο με τίτλο :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ &ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», προϋπολογισμού 308.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), από το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Λύκου Σοφία- Γεωργία.

Το έργο  περιλαμβάνει τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες που πρέπει να γίνουν σε  δημοτικά καταστήματα αλλά και σε λοιπά δημοτικά κτίρια, όπως  αγροτικά ιατρεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, πρώην κοινοτικά γραφεία, κτίρια πρώην δημοτικών σχολείων κλπ, ώστε να είναι  πιο λειτουργικά στις χρήσεις που στεγάζονται σε αυτά.

Η πίστωση προέρχεται από ΣΑΤΑ – ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και είναι εγγεγραμμένο στο Τακτικό Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του 2019.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ