Δήμος Πλατανιά

Δήμος Πλατανιά: Υπογραφή σύμβασης για έργο “Διαμόρφωση πάρκου Μάλεμε”

Στο Δήμο Πλατανιά υπογράφηκε η σύμβαση  για το έργο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΛΕΜΕ», προϋπολογισμού 282.458,05 €  με Φ.Π.Α., μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά κ Ιωάννη Μαλανδράκη και του αναδόχου του έργου  Κωτσιόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου.

Ο Δήμος Πλατανιά το προηγούμενο διάστημα είχε συντάξει τις απαραίτητες Μελέτες και είχε λάβει τις ανάλογες εγκρίσεις  προκειμένου το έργο να ενταχθεί στο Πρόγραμμα LEADER.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να διαμορφωθεί ο  ευρύτερος  χώρος του Περιφερειακού Ιατρείου Μάλεμε,  της ΔΕ Πλατανιά Δήμου Πλατανιά, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναψυχής υπαίθριας  άθλησης και παιδικής χαράς.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

*Δημιουργία πάρκου με παιδική χαρά και υπαίθρια άσκηση

*Προσθήκη κατάλληλου αστικού εξοπλισμού

*Διαμόρφωση περιμετρικού πεζοδρομίου

*Αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου ιατρείου και του κτιρίου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται ως τις 30/06/2023.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ