Δήμος Πλατανιά

Δήμος Πλατανιά: Χρηματοδότηση για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι σε συνέχεια ενεργειών του, οι οποίες είχαν ξεκινήσει από το έτος 2019, σχετικά με το σχεδιασμό και την ωρίμανση πρότασης για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πλατανιά, πέτυχε την ένταξη της πράξης «Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πλατανιά», προϋπολογισμού 1.042.132,48 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» («ΥΜΕΠΕΡΑΑ»). Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Το Πράσινο Σημείο του Δήμου Πλατανιά, θα δημιουργηθεί σε έκταση μισθωμένη από το Δήμο, η οποία βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Ταυρωνίτη – Βουκολιών και ανήκει στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πολεμαρχίου της Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών.

Όπως ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Πλατανιά Κος Μαλανδράκης Γιάννης “… μετά από ένα μεγάλο διάστημα που απαιτήθηκε να εκπονηθούν ειδικευμένες μελέτες καθώς και μια σειρά εγκρίσεων και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, καθώς και τη δυστοκία που υπήρχε από πλευράς αξιολόγησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, πετύχαμε να χρηματοδοτηθούμε για το  πρώτο ‘Πράσινο Σημείο’ που υλοποιείται στο Νομό Χανίων και από τα πρώτα ανάλογα έργα, σε επίπεδο Κρήτης. Πρέπει να ευχαριστήσω τις Υπηρεσίες που εμπλέχτηκαν καθώς και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες που είχαν αποφασιστική συμμετοχή στην υποβολή της πλήρους πρότασης μας,  αλλά και τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΜΕΠΕΡΑ Κο Ζερβό Γιώργο για την αποφασιστική υποστήριξη της αξιολόγησης της πρότασης μας..’’

Στο προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου, το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός οριοθετημένου και διαμορφωμένου χώρου, με κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμό, οργανωμένου από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγμένα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Στο Πράσινο Σημείο (ΠΣ) η πρόσβαση των πολιτών γίνεται με αυτοκίνητο, με πρόβλεψη χώρων προσωρινής στάθμευσης εντός του χώρου του ΠΣ, ενώ είναι εφικτή και η πρόσβαση των οχημάτων μεταφοράς των μέσων συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης, εντός του χώρου του ΠΣ.

Η υπό υλοποίηση πράξη περιλαμβάνει έργα υποδομής για τη γενική διαμόρφωση του χώρου, για τη δημιουργία πλατειών για τη φιλοξενία απορριμματοκιβωτίων, υπόστεγων συλλογής, χώρων στάθμευσης, προκατασκευασμένων κτηρίων ελέγχου και διοίκησης, για την κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας, τη διαχείριση των ομβρίων, τον ηλεκτροφωτισμό, την πυροπροστασία, τις φυτεύσεις, περιφράξεις κλπ, καθώς και την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη συλλογή και την προσωρινή αποθήκευση των προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων. 

Τα αντικείμενα/απόβλητα που μπορούν οι πολίτες να αποθέτουν στα ΠΣ διακρίνονται σε:

α. χρησιμοποιημένα αντικείμενα, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν προς επαναχρησιμοποίηση,

β. χωριστά συλλεγμένα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα, τα οποία μπορούν να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή ανάκτηση, ενώ απαγορεύονται τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα.

Ο χώρος θα είναι περιφραγμένος και θα διαθέτει προσωπικό για τη λειτουργία του και τον έλεγχο τήρησης των όρων αδειοδότησης του έργου.

Η δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πλατανιά, είναι ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει αισθητικά το Δήμο μας, θα δημιουργήσει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την καθημερινότητα των δημοτών μας, την καθαριότητα και τη δημόσια υγεία, ενώ  παράλληλα στοχεύει στη υιοθέτηση περιβαλλοντικής συνείδησης σε όλους τους δημότες μας. Επιπρόσθετα μπορεί να αποτελέσει χώρο ικανό να φιλοξενεί, δραστηριότητες εκπαίδευσηςΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ