Δήμος Πλατανιά

Δήμος Πλατανιά: Απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε όμορες επιχειρήσεις

Με το ΦΕΚ 1432/τ.Β’/10-03-2023, δημοσιεύθηκε η υπ.αριθμ.38609ΕΞ2023/10-03-2023/10-03-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα:

”Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

Οι ενδιαφερόμενες όμορες επιχειρήσεις που επιθυμούν την  μίσθωση αιγιαλού –  παραλίας  μπορούν να υποβάλουν αίτηση μίσθωσης στον Δήμο Πλατανιά (δημοτικό κατάστημα Γερανίου ) έως τις 10 Απριλίου 2023  προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση μίσθωσης
  1. Άδεια λειτουργίας  Σήμα ΕΟΤ / γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατά περίπτωση.
  1. Έναρξη δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές χρήσεις
  1. Αποτύπωση του προς παραχώρηση χώρου με επιμέλεια του αιτούντος, με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη του άρθρου 11 του ν. 4281/2014, ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «OPEN» της ΕΚΧΑ ΑΕ. ή σε απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται
  1. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στο Δήμο Πλατανιά

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που μεταξύ της αιτηθείσας επιχείρησής και του αιγιαλού –παραλίας παρεμβάλλεται δημόσια έκταση – παλαιός αιγιαλός θα πρέπει να προσκομισθεί μισθωτήριο, που έχει συναφθεί με την ΕΤΑΔ ΑΕ.

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ