Δήμος Κισάμου

Δήμος Κισάμου: Δημοτικό συμβούλιο και Ειδική συνεδρίαση σήμερα

Τακτική  συνεδρίαση την Τρίτη  και ώρα  18:00 με 10 θέματα  ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά:

 1. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες.
 2. Ανάκληση της υπ.αρ.126/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 3. Ελεγχος διαπιστωτικού χαρακτήρα της υπ.αρ.193/20 απόφασης Ο.Ε περί δεσμευτικής τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2020, αποδοχή χρημ/σης 61.704,51 Ευρώ λόγω COVID-19.
 4. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020. Αποδοχή χρημ/σης 200.000 Ευρώ για αντιμετώπιση ζημιών & καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.(Απόφαση 215/20 Ο.Ε).
 5. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.Αποδοχή χρημ/σης 24.800 Ευρώ για την πρόταση ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Κισάμου .(Απόφαση 216/20 Ο.Ε.).
 6. Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2020.(Απόφαση 217/20 Ο.Ε.
 7. Επικαιροποίηση της υπ.33/20 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού.(Απόφαση 218/20 Ο.Ε.).
 8. Τριμηνιαία έκθεση προυπ/σμού Γ τριμήνου 2020.(Απόφαση 219/20 Ο.Ε).
 9. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2021.
 10. Κατάθεση ερώτησης επικεφαλή μείζονος αντιπολίτευσης για ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με το υπό εκτέλεση έργο της ΔΕΥΑΒΑ από τις πηγές Κολενίου.

Επίσης την ίδια μέρα θα λάβει χώρα Ειδική συνεδρίαση στις 19:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

 • Εγκριση προυπολογισμού έτους 2021.