Δήμος Κισάμου

Δήμος Κισάμου: Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης

Tακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και  ώρα 6 μ.μ. στο Πολιτιστικό  Κέντρο στο υπόγειο του Δημαρχείου Κισάμου, τηρουμένων των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. “Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κισάμου για το έτος 2021”. 

2. “Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου έτους 2021”.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν . 3852/2010 την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Παρασκευή 23/10/2020 και ώρα 6 μ.μ. στον ίδιο χώρο με τα παραπάνω θέματα.