Δήμος Κισάμου

Δήμος Κισάμου: Συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης (Τα θέματα)

Προς:  

1. Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης

2. Κύριο Μυλωνάκη Γεώργιο, Δήμαρχο Κισσάμου.

3. Αντιδημάρχους Δήμου Κισσάμου.

4. Προέδρους Νομικών Προσώπων Δήμου.

5. Πρόεδρο Κοινότητας Κισσάμου και Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου.

6. Εκπροσώπους τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων.

7. Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων : κ. Σταθάκη Θεόδωρο και κ. Φραγκιουδάκη Γεώργιο

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 19 Οκτωβρίου 2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα 18:30   μ.μ. στο Πολιτιστικό  Κέντρο  που βρίσκεται στο υπόγειο του Δημαρχείου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κισσάμου για το έτος 2023»

2. «Γνωμοδότηση για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κισσάμου έτους 2023»

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν . 3852/2010 την επόμενη εργάσιμη ημέρα ,Συνεδριάζει Τα δηλαδή την ΠΕΜΠΤΗ 20/10/2022  και ώρα 18:30    μ.μ .  στον ίδιο χώρο με τα παραπάνω θέματα.

Κατερινάκη Νίκη

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος της Επιτροπής ΔιαβούλευσηςΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ