Δήμος Κισάμου

Δήμος Κισάμου: Οδηγίες εναπόθεσης κλαδιών και χόρτων

Ο Δήμος Κισάμου καλεί όλους τους δημότες που έχουν πραγματοποιήσει ή θα πραγματοποιήσουν εργασίες κλαδέματος δέντρων, κοπής κλαδιών και αποψίλωση χόρτων, να μην τα εναποθέτουν στους κάδους αποκομιδής των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.

Ο ενδεδειγμένος χώρος και τρόπος εναπόθεσης, είναι δίπλα στους κάδους. Αν είναι φύλλα ή χόρτα τα τοποθετούμε μέσα σε σακούλες, αν είναι κλαδιά τα δεματοποιούμε.

Αυτό κρίνεται απαραίτητο διότι, αφενός μεν καταλαμβάνουν τη χωρητικότητα του κάδου, με αποτέλεσμα να μένουν έξω τα απορρίμματα με ότι αυτό συνεπάγεται, αφετέρου δε, τα κλαδιά μπορούν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στα απορριμματοφόρα οχήματα.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνείτε με την υπηρεσία καθαριότητας στο τηλέφωνο 2822023110.