Δήμος Κισάμου

Δήμος Κισάμου: Λήγει η έκπτωση του 20% για την πληρωμή του λογαριασμού ύδρευσης

Ο Δήμος Κισάμου  σας ενημερώνει ότι τέλος του μηνός Νοεμβρίου λήγει η έκπτωση του 20% (ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 49/2020) για την πληρωμή του λογαριασμού ύδρευσης του Α΄ εξαμήνου 2020.

Η εντός προθεσμίας εξ ολοκλήρου εξόφληση του, σας εξασφαλίζει επιπλέον έκπτωση 10% η οποία θα πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό .

Η εξόφληση του λογαριασμού μπορεί να γίνει : 1) Στο Δήμο Κισάμου, 2) Στα ΕΛ.ΤΑ., 3) σε όλες τις τράπεζες.