Δήμος Κισάμου

Δήμος Κισάμου: Εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 το μεσημέρι θα διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Κισάμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ