Δήμος Κισάμου

Διευκρίνηση από τον Δήμο Κισάμου για τα φανάρια και τον φωτισμό της σήραγγας Τοπολίων

Σχετικά με δημοσιεύματα για τη σήραγγα Τοπολίων, ο Δήμος Κισάμου ενημερώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φωτεινή σήμανση και φωτισμό του εν λόγω σημείου διότι η συντήρηση ανήκει αποκλειστικά  στην Περιφέρεια Κρήτης.

Πάρα αυτά γίνονται ενέργειες με την Περιφέρεια Κρήτης για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης αναβάθμισης του φωτισμού εντός και εκτός σήραγγας, καθώς και αναβάθμιση της φωτεινής σήμανσης με νέου τύπου φανάρια έξυπνης διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων.