Νομός Χανίων

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην επαρχιακή οδό Πλατανιά – Πατελάρι – Κουφός

Σας γνωρίζουμε ότι, λόγω επικινδυνότητας της παλαιάς γέφυρας και προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση αυτής, είναι  απαραίτητη η διακοπή  της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αναφερόμενη στο θέμα επαρχιακή οδό στο τμήμα από διασταύρωση για Βρύσσες έως τη διασταύρωση για Μόδι, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνει από σήμερα  Παρασκευή 13-03-2020 και σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, θα διαρκέσει τριάντα μία ημέρες (31) έως και την Δευτέρα 13 04-2020 και να παραταθεί εφόσον δυσμενείς καιρικές συνθήκες εμποδίσουν την πρόοδο του έργου. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκεί όλο το 24ώρο.

Η κυκλοφοριακή σύνδεση από και προς την περιοχή, θα γίνεται από την παρακαμπτήρια αγροτική οδό.