Δήμος Πλατανιά

ΔΕΥΑΒΑ: Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης «Πλακαλώνων»

Εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για λογαριασμό της ΔΕΥΑΒΑ η κατασκευή Νέας Δεξαμενής Ύδρευσης «Πλακαλώνων» συνολικού όγκου 1000 κυβικών μέτρων. Ταυτόχρονα με την κατασκευή της δεξαμενής θα κατασκευαστεί νέο αντλιοστάσιο για την προώθηση νερού για τροφοδοσία υφιστάμενης δεξαμενής στην θέση «ΚΟΠΡΑΝΑ». Με την ίδια απόφαση χρηματοδοτούνται και οι συνδετήριοι αγωγοί με το νέο έργο Κολένι – Κολυμπάρι. Το νέο αυτό έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 650.000€ πλέον ΦΠΑ.

Το προαναφερόμενο έργο αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδιασμού της ΔΕΥΑΒΑ στα πλαίσια υλοποίησης του Masterplan ύδρευσης του Δήμου Πλατανιά. Στόχος είναι το σύνολο των έργων που μελετώνται και υλοποιούνται από τον Δήμο Πλατανιά και την ΔΕΥΑΒΑ, να υπηρετούν την ισόρροπη ανάπτυξη τόσο της ενδοχώρας όσο και  του παραλιακού μετώπου.

Από την θέση του Προέδρου της ΔΕΥΑΒΑ οφείλω δημόσιες ευχαριστίες στην συντοπίτη μας Βουλευτή Μπακογιάννη Ντόρα δεδομένου, ότι συνέβαλε τα μέγιστα στην έγκριση του συγκεκριμένου έργου, που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος.

Η ΔΕΥΑΒΑ, παρά τα μικρά μεγέθη της συντελεί στην ανάπτυξη του τόπου μας δεδομένου ότι εκτελεί έργα συνολικού ύψους πάνω από 15.000.000 και σε αυτό συμβάλλουν ο προγραμματισμός αλλά και η συνεργασία με όλους του αρμόδιους φορείς.

Με εκτίμηση

Ο πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑΒΑ

Δικηγόρος Χανίων

Ευτύχης Μαυρογένης

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ