ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ Νομός Χανίων

Χανιά: Τοποθέτηση Τ. Βάμβουκα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον ισολογισμό του 2018

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, εκτός από τα πολλά και σημαντικά έργα που ολοκληρώσαμε και αυτά που προετοιμάσαμε για υλοποίηση, εργαστήκαμε για τη  βελτίωση των οικονομικών του Δήμου, την διαφάνεια και  την τάξη στους ισολογισμούς του, όπως μάλιστα  πιστοποιήθηκε από 3 διαφορετικούς κρατικούς ελέγχους.

Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ορισμένα στοιχεία που πιστοποιούν ότι εργαστήκαμε επιτυχώς σε αυτή την κατεύθυνση.

Α) Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου κατά την 31/12/2014 ανέρχονταν σε 8,9 εκ € και οι υποχρεώσεις άμεσα πληρωτέες ανέρχονταν σε 5,3 εκ €. Καταφέραμε 31/12/2018 να μειώσουμε τις υποχρεώσεις αυτές στα 2,6 εκ €, και να αυξήσουμε τα ταμειακά διαθέσιμα στα 24,3εκ €εκ των οποίων τα 5,1 εκ € αφορούν τις εισπραχθείσες εισφορές των σχεδίων πόλεως που πρέπει να διατεθούν για τα έργα των περιοχών που προορίζονται.

Αυτό έγινε  από ίδιους πόρους του Δήμου, μετά από σωστή και ορθολογική διαχείριση που κάναμε και αυτά τα χρήματα ήταν κατατεθειμένα στις τράπεζες, για να αντιμετωπίσει ο δήμος όχι μόνο τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του, αλλά και να επενδύσει σε ανταποδοτικά έργα προς τους δημότες του.

Β)  Ο Δήμος την 31/12/2014 είχε δανεισμό4,5 εκ €. Στη διάρκεια της θητείας μας δεν λήφθηκε κανένα νέο δάνεια, αντίθετα διευθετήσαμε αυτό το ποσόν και το αποπληρώνουμε κανονικά, πετυχαίνοντας να μειώσουμε την ετήσια επιβάρυνση του Δήμου με τοκοχρεολύσια. Έτσι λοιπόν στο έτος 2018 ο Δήμος πλήρωσε τοκοχρεολύσια μειωμένα κατά 175 χιλ €σε σχέση με το 2014, ώστε κατά την 31/12/2018 οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου να ανέρχονται σε 3,6 εκ €.

Γ) Σε όλη την τετραετία βεβαιώθηκαν έσοδα 77,3 εκ €εισπράχθηκαν στην τετραετία 61,5 εκ €, η διαφορά τους αποτελεί τις απαιτήσεις της 31/12/2018 ποσού 15,8 εκ €. που είναι απαιτήσεις από τους δημότες.

Η βεβαίωση, η είσπραξη των ίδιων εσόδων και το νοικοκύρεμα του Δήμου, έφερε τα σημαντικά αυτά πλεονάσματα στο ταμείο του Δήμου.

Δ) Καθ’όλη την τετραετία της διοίκησής μας η λειτουργία του Δήμου απέφερε πάντα πλεονάσματα.

Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν πλεονάσματα, σε όλη την τετραετία, συνολικού ποσού 8,7 εκ €, που ενίσχυσαν την καθαρή του θέση.

Ε) Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων για εκτέλεση έργων όταν αναλάβαμε το 2014 ήταν μηδαμινό και παραδώσαμε στην επόμενη διοίκηση ένα τεράστιο ποσόν προοριζόμενο για έργα, με την  αξία των χρηματοδοτήσεων που εξασφαλίσαμε να φτάνει στα 139.302.000 ευρώ.

Αυτά τα στοιχεία παρέδωσα στον τωρινό δήμαρχο μόλις ανέλαβε, μαζί με τον αναλυτικό απολογισμό μας και τα έργα που παραδώσαμε σε εξέλιξη.

Αυτή η παρακαταθήκη αποτελεί ασπίδα προστασίας για τον δήμο μας στην παρούσα ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο και ως παράταξη στηρίζουμε τη δημοτική αρχή για να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο του, όπως έχουμε δείξει έμπρακτα.

Αυτά ήταν τα αποτελέσματα μιας πιστεύω πολύ γόνιμης θητείας σε μια δύσκολη περίοδο, που κίνησε τα νερά στον δήμο μας και τον  προικοδότησε με έργα σε εξέλιξη, οικονομικούς πόρους και προοπτική που δεν κρύβεται.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ