Νομός Χανίων

Χανιά: Διευκρινήσεις για την λειτουργία του Δημοτικού Γηροκομείου

Η Διοίκηση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, καθώς και η Δημοτική Αρχή, κρίνουν σκόπιμο να γίνει δημόσια ενημέρωση στους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο, για τη λειτουργία του Δημοτικού Γηροκομείου κατά την περίοδο της πανδημίας.

Αναλυτικά,  γνωστοποιούμε ότι από τον Μάρτιο του 2020 με τη πρώτη επιβολή των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19), η Διοίκηση του Γηροκομείου, κατόπιν των κρατικών εντολών και ακολουθώντας τις Π.Ν.Π, ΚΥΑ και όλες σχετικές εγκυκλίους, προέβη και εφάρμοσε αυστηρά τα εξής μέτρα:

  1. Απαγόρευση της εισόδου στο ίδρυμα σε οποιοδήποτε επισκέπτη, μη εργαζόμενο και αναστολή του επισκεπτηρίου από τους συγγενείς των φιλοξενουμένων (Μάρτιος 2020 έως σήμερα).
  2. Χορήγηση αδειών στο προσωπικό το οποίο ανήκει σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και διευκολύνσεις στους γονείς-εργαζόμενους, με την έγκριση αδειών ειδικού σκοπού (Μάρτιος 2020 έως σήμερα).
  3. Ενίσχυση του ιδρύματος σε ανθρώπινο δυναμικό συναφούς αντικειμένου (νοσηλευτές, προσωπικό καθαριότητας, βοηθοί μαγείρων), που προέκυψε από την προσωρινή μετακίνηση προσωπικού των Νομικών Προσώπων (ΔΟΚΟΙΠΠ, Σχολικές Επιτροπές Δήμου Χανίων, ΚΑΠΗ κοκ) και υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες τέθηκαν σε υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας.
  4. Ταυτόχρονα, η Διοίκηση και τα μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Γηροκομείου, αποφάσισαν ομόφωνα την περαιτέρω ενίσχυση του ιδρύματος με την πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 της από 14/3/2020 ΠΝΠ ΦΕΚ Α΄64/2020, ως εξής:
  • Μάρτιος 2020: Πρόσληψη 10 Νοσηλευτών, με 4μηνη και 2μηνη απασχόληση.
  • Απρίλιος 2020: Πρόσληψη 6 Νοσηλευτών, με 4μηνη απασχόληση.
  • Ιούνιος 2020: Πρόσληψη 5 Νοσηλευτών και 1 Ψυχολόγου, με 4μηνη απασχόληση.
  • Σεπτέμβριος 2020: 19 άτομα Νοσηλευτικό και Λοιπό προσωπικό, για χρονικό διάστημα 8 μηνών.