Νομός Χανίων

Χανιά: Αίτηση τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων στις χερσαίες λιμενικές ζώνες

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, σε εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων για το 2024, στους παραχωρούμενους χώρους, απόφαση 214/2023 ΑΔΑ 9ΝΗ0ΟΕΒΕ-9ΨΩ για τη χερσαία λιμενική ζώνη του Ενετικού λιμένα Χανίων, (απόφαση 216/2023 ΑΔΑ ΨΕΜΜΟΕΒΕ-ΒΝΣ) για τη χερσαία λιμενική ζώνη της Ν. Χώρας, (απόφαση 215/2023 ΑΔΑ 6ΘΑΥΟΕΒΕ-Κ4Ω) για τη χερσαία λιμενική ζώνη του Κουμ Καπί, καλεί τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας www.dlx.gr (https://dlx.gr/ilektronikes-aitiseis/).
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 20/11/2023 έως και τη Δευτέρα 11/12/2023.

*Η αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων θα πραγματοποιείτε κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2821-3-41746 εσ 2.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ