Νομός Χανίων

Χανιά: Αγκαλιάζουν την πρωτοβουλία του Δήμου για την προμήθεια συσκευών (tablet) σε μαθητές

Ο Δήμος Χανίων, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας που ανέλαβε, για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού (tablet) στους μαθητές που έχουν ανάγκη, λόγω τηλεκπαίδευσης, συντονίζει τη συνολική προσπάθεια, για ενίσχυση των οικογενειών με το απαραίτητο υλικό, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Η πρωτοβουλία του Δήμου έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολίτες και τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν από μεριάς τους τις οικογένειες που δεν διαθέτουν τον επαρκή αριθμό ηλεκτρονικών συσκευών. Η προσπάθεια έχει ως σκοπό την ισότιμη συμμετοχή των παιδιών του Δήμου Χανίων στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ο Δήμος Χανίων αναλαμβάνει να συγκεντρώσει τις συσκευές που θα προσφερθούν από κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε να τις παραδώσει στις Διευθύνσεις Α΄/βαθμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Όσοι πολίτες επιθυμούν και δύνανται να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Χανίων, στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 28213 41601-5, e-mail: mayor@chania.gr), για την οργάνωση της διαδικασίας και την τελική παράδοση της δωρεάς στο Δημαρχείο Χανίων.

Υπενθυμίζεται, ότι οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα αναλάβουν την ευθύνη για διανομή των tablet, ανάλογα με τις ανάγκες που καταγράφονται από τις σχολικές μονάδες. Ο διαμοιρασμός των συσκευών θα γίνει κατά προτεραιότητα από τη Διεύθυνση του κάθε σχολείου σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει η σχετική νομοθεσία.