Δήμος Κισάμου

Aπουσία δημάρχου Κισάμου

Ο Δήμαρχος Κισάμου Γεώργιος Μυλωνάκης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Θεόφιλο Χριστουλάκη,  θα μεταβούν στην Αθήνα τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου για υπηρεσιακούς λόγους.

Κατά την απουσία του Δημάρχου, θα τον αναπληρώσει στα καθήκοντά του, ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Μαυροδημητράκης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 844/2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων του.