ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανείσπρακτα ενοίκια: Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν με «βαριές καμπάνες»

Με βαριές «καμπάνες» κινδυνεύουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την ατυχία να μην εισπράττουν από τους μισθωτές τους τα χρήματα που έχουν συμφωνήσει.

Προκειμένου να μην φορολογηθούν έξτρα για ποσά τα οποία… δεν μπαίνουν στην τσέπη τους, θα πρέπει να προσέξουν κατά την υποβολή της δήλωσης τι δικαιολογητικά θα προσκομίσουν. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να δηλώσουν απλά στο έντυπο της Εφορίας ότι δεν εισέπραξαν τα ποσά των ενοικίων, αλλά θα πρέπει να κάνουν και κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις για να συγκεντρώσουν απαραίτητα έγγραφα.

Με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης λοιπόν για να αποφύγουν «παγίδες» φόρου που αγγίζουν και το 45%, θα πρέπει να έχουν στα χέρια τους διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων και έχει προσκομιστεί πριν από την υποβολή της δήλωσης το κατά περίπτωση ευκρινές αντίγραφο αυτών στη ΔΟΥ.

Πόσοι ιδιοκτήτες την «πάτησαν» με τους ενοικιαστές τους

Διαφορετικά και εάν δεν λάβουν εγκαίρως τα μέτρα τους κινδυνεύουν να φορολογηθούν με συντελεστές από 15% – 45% για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν.

Πρόκειται βεβαίως για χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών, γραφείων ή καταστημάτων που ενοικιάζουν τα ακίνητα τους και είτε δεν εισπράττουν τα ενοίκια, είτε εισπράττουν μικρότερα ποσά από αυτά που έχουν συμφωνήσει με τους ενοικιαστές.

Βάσει των πλέον πρόσφατων στοιχείων της ΑΑΔΕ, πάνω από 4.000 φορολογούμενοι δήλωσαν στη φορολογική δήλωση που υπέβαλαν το 2022 (εισοδήματα 2021) ότι δεν εισέπραξαν εισοδήματα από ακίνητα συνολικού ύψους 12,5 εκατ. ευρώ.

Με το «ράλι» μάλιστα που καταγράφουν την τελευταία διετία τα ενοίκια ο αριθμός των ιδιοκτητών που… δεν εισπράττει εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί σημαντικά.

Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια δεν αρκεί να δηλώνουν στα έντυπα Ε1 και Ε2 της φορολογικής δήλωσης τα ποσά που δεν έχουν εισπράξει για να απαλλαγούν από το φόρο.

Πως γλιτώνουν την «καμπάνα» οι ιδιοκτήτες των ακινήτων

Έτσι, θα πρέπει πριν το ετήσιο ραντεβού τους με την εφορία να προχωρήσουν σε δυο κινήσεις για να μην φορολογηθούν για ανύπαρκτα εισοδήματα.

Ειδικότερα, πρέπει:

Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή – υπεκμισθωτή.

Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα.

Ως και 45% φόρος για ανείσπρακτα ενοίκια

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2023 αλλά και ενοίκια που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2023 θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 και αυτομάτως θα μεταφερθούν στο Ε1.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης επιβάλλοντας φόρο για τα συγκεκριμένα ποσά.

Με βάση την ισχύουσα κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται ως εξής:

15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: enikonomia.grΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ