ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγροτικές επιδοτήσεις: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Αναλυτικά οι τρόποι και η διαδικασία υποβολής

Ξεκίνησε στις 15 Απριλίου η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2021, μέσω της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Οπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 (ΕΑΕ 2021) υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον Οργανισμό από τον ίδιο το δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

* με απευθείας χρήση της εφαρμογής κατόπιν εγγραφής στο online σύστημα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ,

* μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για το σκοπό αυτόν και δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής του, αφού εκδώσει τον μοναδικό «κωδικό υποβολής»

Κατά την υποβολή του εντύπου της ενιαίας αίτησης, ο γεωργός που είχε υποβάλει ΕΑΕ 2020 διορθώνει το προσυμπληρωμένο έντυπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της ΕΑΕ 2021 σε σχέση με το έτος 2020.

Παραγωγός που δεν είχε υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2020, συμπληρώνει από την αρχή το σύνολο της αίτησης.

Ταυτοποίηση

Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος προκειμένου να υποβάλει την ΕΑΕ 2021 θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτοποιηθεί μέσω TAXISnet.

Συγκεκριμένα, εάν επιθυμεί να υποβάλει μόνος του απευθείας στο σύστημα την ΕΑΕ 2021 μεταβαίνει στην ιστοσελίδα https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ όπου συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία, εγγράφεται στο σύστημα και ακολουθεί τις οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης λογαριασμού με τη χρήση των προσωπικών κωδικών της εφαρμογής TAXISnet.

Γεωργοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2020) ή έχουν υποβάλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα (Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση, Διατήρηση Ελαιώνα Αμφισσας κ.λπ.) για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη, κωδικό).

Αντίστοιχα, οι αγρότες που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μέσω πιστοποιημένου ΚΥΔ παράγουν μοναδικό «κωδικό υποβολής», τον οποίο παραδίδουν στο φορέα επιλογής τους. Εάν οι γεωργοί αυτοί επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα όπως περιεγράφηκε παραπάνω (έκδοση λογαριασμού).

Αυλαία…

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις θα καθοριστεί με σχετική υπουργική απόφαση, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.» εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στις 25 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης επιβάλλεται ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων), ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη.

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2021» για την υποβολή της αίτησης.

«Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. Τυχόν λανθασμένη δήλωση των στοιχείων της εκμετάλλευσης θα έχει ως συνέπεια την επιβολή κυρώσεων. Για το λόγο αυτό καλούνται οι δικαιούχοι να συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους με τη δέουσα προσοχή και να προχωρούν σε οριστική υποβολή αυτών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού.

#pgnews

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ