Γεύση - Ψυχαγωγία ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Άγνωστος ο οβελίας για τους Κρητικούς τις παλαιότερες δεκαετίες

Στην Κρήτη το αρνί, το ρίφι, το μαγείρευαν το Πάσχα συνήθως με χόρτα της εποχής όπως τις αγκινάρες. Το αρνί στη σούβλα, στα κάρβουνα ή αντικριστό το έτρωγαν στην εξοχή.

Ο Παύλος Βλαστός μας μεταφέρει: «Εν Κρήτη δεν το γνωρίζουν το ιουδαικόν έθιμος της σφαγής του αμνού και εψήσεως αυτού εις το σουβλί κατά το Πάσχα, όπως εν Ελλάδι. Όλοι οι Κρήτες Χριστιανοί σφάζουν μεν τα εκλεκτώτερα αρνιά των αλλ’ η σούπα και το βραστόν είναι η πρώτη αυτών τροφή μετά την απόλυσιν της Αναστάσεως. Ο λεγόμενος Μαρτής της οικογενείας σφάζεται ουχί εξ ιουδαισμού όμως εθίμου αλλ’ ως εύγευστος και ελαφριά τροφή της πρώτης κρεωφαγίας μετά τόσην νηστείαν».ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ