Φοιτητής στα Χανιά

32 επιστήμονες της Κρήτης στους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες του κόσμου

Ο καθ. John P.A. Ioannidis (Stanford University) και οι συνεργάτες του μόλις δημοσίευσαν στο PLoS Biology (https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000384) μια εργασία που παρέχει λεπτομερή, τυποποιημένα σταθμισμένα στοιχεία για τις αναφορές (citations). Τα στοιχεία είναι συνδυασμένα με τα ανάλογα επιστημονικά πεδία και πολλαπλούς βιβλιομετρικούς δείκτες για όλες τις επιστήμες.

Οι βιβλιομετρικοί δείκτες που παρουσιάζονται περιλαμβάνουν όχι μόνο τις συνολικές αναφορές και τον δείκτη “h-index”, αλλά επιπλέον και την σταθμισμένη μέτρηση της συν-συγγραφής “hm-index”, την θέση του συγγραφέα στις εργασίες (μοναδικός, πρώτος, κύριος συγγραφέας) για να προκύψει έτσι ένας σύνθετος βιβλιομετρικός δείκτης. Οι βιβλιομετρικοί δείκτες τυγχάνουν ευρείας χρήσης αλλά και κατάχρησης και σκοπός της δημοσίευσης είναι να επιτρέψει μια πιο ευκρινή, συστηματοποιημένη και λιγότερο επιρρεπή σε σφάλματα προσέγγιση. Παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τους 100.000 κορυφαίους επιστήμονες από όλους τους χώρους (μεταξύ 6.880.389 καταγραμμένων με δραστηριότητα τα τελευταία πέντε χρόνια).

Εκτενείς πληροφορίες παρουσιάζονται σχετικά με τις αυτοαναφορές και η κατάταξη υπολογίζεται τόσο με την συμπερίληψη των αυτοαναφορών όσο και χωρίς αυτές. Τα ίδια κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποτύπωση σχεδόν 7 εκατομμυρίων ενεργών επιστημόνων από 22 κύρια και 176 δευτερεύοντα πεδία.

Στην Κρήτη δραστηριοποιούνται 32 επιστήμονες του καταλόγου, ενώ σε Ελληνικά ιδρύματα εμφανίζονται 301 διακεκριμένοι επιστήμονες που αναφέρονται στην δημοσίευση.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ