ΚΡΗΤΗ

11 εκατομμύρια αβγά παράγει η Κρήτη και πάλι… δε μας φτάνουν!

Πάνω από 200 χιλιάδες αβγά την ημέρα από οργανωμένες μονάδες και πάνω από 100 χιλιάδες αβγά την ημέρα από οικόσιτες κότες σε σπίτια, όχι μόνο στα χωριά αλλά και σε συνοικίες των πόλεων, παράγονται στην Κρήτη, με βάση τα στοιχεία που αποκάλυψε στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, μέσα από την προσωπική του έρευνα, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Αλέκος Στεφανάκης.

Άρα, συνολικά φτάνουμε κάθε χρόνο τα 11 εκατομμύρια αβγά και οι αριθμοί αυξάνονται διαρκώς. Σε επίπεδο χώρας, η ετήσια παραγωγή αβγών για κατανάλωση προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια αβγά, εκ των οποίων το 76% προέρχεται από συστηματικές μονάδες εκτροφής και το υπόλοιπο από τη χωρική πτηνοτροφία, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αβγοπαραγωγή μάλιστα στην Κρήτη αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο, αλλά μόνο τον χειμώνα είμαστε αυτάρκεις, αφού το καλοκαίρι οι τουρίστες εκτινάσσουν την κατανάλωση στα ύψη και δεν καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού χωρίς τις εισαγωγές!

Τα παραγόμενα στην Ελλάδα αβγά καλύπτουν σε ποσοστό γύρω στο 88% με 90% τη ζήτηση. Σε πρόσφατο εγχειρίδιο ίδρυσης μονάδας εκτροφής πουλερικών για παραγωγή αβγών κατανάλωσης αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η ετήσια παραγωγή αβγών για κατανάλωση το 2018 εκτιμάται ότι ανήλθε περίπου στα 1.717 εκατ. αβγά, εκ των οποίων το 76%, δηλαδή περίπου 1.305 εκατ. αβγά, υπολογίζεται ότι προέρχεται από συστηματικές μονάδες εκτροφής και το υπόλοιπο από τη χωρική πτηνοτροφία. Η παραγωγή αβγών συστηματικής εκτροφής πραγματοποιείται από περίπου 649 επιχειρήσεις κατανεμημένες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 13 μόλις από αυτές παράγουν περίπου το 41% των συνολικά παραγομένων αβγών στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τους τρόπους εκτροφής των ορνίθων, βάσει στοιχείων του 2017 το 37,3% περίπου των επιχειρήσεων ακολουθούν το συμβατικό σύστημα εκτροφής (σε κλωβοστοιχίες), ενώ το υπόλοιπο 62,7% τα εναλλακτικά συστήματα (28,1% ως αχυρώνες, 30,9% ως ελευθέρας βοσκής και 3,7% ως βιολογικά). Σε ό,τι αφορά τους εκτρεφόμενους πληθυσμούς, από το σύνολο των περίπου 4,5 εκατ. ορνίθων αβγοπαραγωγής που διατηρούνται, το 81% εκτρέφονται σε κλωβοστοιχίες και μόλις το 19% περίπου στα υπόλοιπα συστήματα εκτροφής (11% ως αχυρώνες, 5% ως ελευθέρας βοσκής και 3% ως βιολογικά)».

«Είμαστε αυτάρκεις αλλά όχι όλο τον χρόνο»

Μιλώντας στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέκος Στεφανάκης, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «στην Κρήτη, αν βάλουμε τα οικόσιτα και τις μονάδες αβγοπαραγωγής, έχουμε αυτάρκεια για τον κρητικό πληθυσμό. Για την κάλυψη των αναγκών του τουρισμού, ούτε γι’ αστείο. Το αβγό είναι το φαγητό του φτωχού και του πλούσιου. Είναι ένα από τα δυνατότερα ζωικά τρόφιμα. Είναι πλήρες. Άρα, νομίζω ότι η Ελλάδα διατηρεί την αυτάρκειά της σε αυτό το κομμάτι και θα πρέπει με κάθε τρόπο να διατηρηθεί»…

Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, ο Αλέκος Στεφανάκης μάς είπε ότι είναι δύο οι μεγάλες μονάδες: μία στο Ρέθυμνο, που είναι και η μεγαλύτερη, και μία στο Ηράκλειο. Και υπάρχουν και άλλες πέντε μικρότερες μονάδες παραγωγής αβγών. Μάλιστα, στο Ρέθυμνο παράγεται το μεγαλύτερο μέρος των αβγών της Κρήτης.

«Έχουμε 7 μονάδες συνολικά, συμβατικές και βιολογικές εκτροφές. Αλλά έχουμε και τα οικόσιτα αβγά, που είναι πάρα πολλά. Σίγουρα έχουμε πάνω από 200 χιλιάδες αβγά την ημέρα από τις οργανωμένες μονάδες, χωρίς τα οικόσιτα, που ξεπερνούν τα 100 χιλιάδες αβγά»!

Είναι εύκολο να ασχοληθεί κανείς με την πτηνοτροφία!

Πριν δραστηριοποιηθεί κάποιος στον τομέα της αβγοπαραγωγού πτηνοτροφίας, θα πρέπει να έχει φροντίσει να ενημερωθεί για τις ιδιαιτερότητες των εκτροφών αυτού του τύπου. Οι πτηνοτροφικές μονάδες, όπως και κάθε άλλη κτηνοτροφική εκμετάλλευση, θα πρέπει να βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, σε έκταση όπου, βάσει των εκάστοτε όρων χρήσης γης, επιτρέπεται η κτηνοτροφία. Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εγκατάστασης. Η άδεια αυτή εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Ένα από τα δικαιολογητικά τα οποία μπορεί να απαιτηθούν κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης είναι η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι μονάδες εκτροφής πουλερικών, προκειμένου να αδειοδοτηθούν, θα πρέπει να τηρούν ελάχιστες αποστάσεις από οικισμούς, ποτάμια, δρόμους, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και άλλους χώρους. Ωστόσο, όπως λέει στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” ο Αλέκος Στεφανάκης, «επειδή η κοπριά της κότας είναι σε στερεή μορφή, είναι εύκολη η διαχείρισή της. Δηλαδή, μπορούμε να τη διαχειριστούμε βιολογικά. Είναι αξιοποιήσιμη σε διάφορες μορφές, είτε για κομποστοποίηση, είτε για παραγωγή βιοαερίου κ.λπ. Δεν είναι κοπριά όπως αυτή του χοίρου»…

Στο μεταξύ, για την επένδυση στον τομέα της πτηνοτροφίας με στόχο την παραγωγή αβγών, ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ Αλέκος Στεφανάκης εξηγεί ότι, «αν είναι δαπέδου η εκτροφή, το κόστος δεν είναι μεγάλο. Αν όμως είναι σε εμπλουτισμένα κλουβιά οι κότες, τότε είναι μια πάρα πολύ ακριβή επένδυση»…

Βέβαια, υπάρχουν αναπτυξιακά προγράμματα, στα οποία μπορεί να ενταχθεί κάποιος προκειμένου να στηριχτεί οικονομικά και να προχωρήσει σε μια τέτοια εγκατάσταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αλέκο Στεφανάκη, «δύο προϋποθέσεις χρειάζονται για να πάρει κάποιος μια τέτοια απόφαση: Να κάνει έρευνα αγοράς και να δει πού θα πουλάει το προϊόν του. Και η δεύτερη είναι να βρει ειδικούς που θα τον συμβουλέψουν, θα τον καθοδηγούν και θα επιτηρούν την παραγωγή του. Δηλαδή ουσιαστικά στην πτηνοτροφία ξεκινάμε ανάποδα σε σχέση με άλλους κλάδους παραγωγής. Ξεκινάμε, δηλαδή, από την έρευνα αγοράς»…

Στο νησί μας, τέλος, όπως λέει στην εφημερίδα μας ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ Αλέκος Στεφανάκης, «υπάρχει συνεχής αύξηση της αβγοπαραγωγής, επειδή υπάρχει τρομερή απαίτηση από τον τουρισμό. Αλλά σαφώς και γίνονται και εισαγωγές. Το μεγαλύτερο κέρδος του Έλληνα είναι οι εισαγωγές και όχι οι εξαγωγές», λέει με ειρωνικό τρόπο ο γνωστός κτηνίατρος, ενώ καταλήγει λέγοντας: «Ο παραγωγός, επίσης, πρέπει να έχει και τις κατάλληλες υποδομές. Αν δεν τραβήξει η αγορά το προϊόν του, τι θα κάνει; Θα το πετάξει; Μιλάμε για το αβγό που, αν μπει στο ψυγείο, διατηρείται 22 μέρες φρέσκο»…

ΠΗΓΗ: neakriti.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ