Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2019
Αγρότες που πρέπει να τηρήσουν βιβλία από 1-1-2019

Αγρότες που πρέπει να τηρήσουν βιβλία από 1-1-2019

Σχετικά με την υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος πρέπει να προσέξουν τα παρακάτω και εφ' όσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ενεργήσουν άμεσα.

Μέχρι την 30η Ιανουαρίου είναι η προθεσμία ένταξης στο κανονικό καθεστώς, ή μετάταξης από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς.Εξυπακούεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενεργήσουν άμεσα (τουλάχιστον δέκα ημέρες) πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Έχουμε 2 προϋποθέσεις:
1) Έσοδα πάνω από 15.000 ευρώ . Περιλαμβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος, και
2) Στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες».
Αν ισχύει έστω και μία προϋπόθεση υπάρχει υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς.

Ας δούμε τα παραπάνω λίγο πιο αναλυτικά:
Για να ενταχθεί κάποιος στο κανονικό καθεστώς πρέπει να έχει πάνω από 15.000 € τζίρο το προηγούμενο έτος. Αναφερόμαστε στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει και αθροίσει όλα τα τιμολόγια αγοράς, τις λιανικές πωλήσεις και τα παραστατικά με τα οποία πούλησαν την παραγωγή τους στα ελαιουργεία (βγαλμασιές) ,στους συνεταιρισμούς ή στους εμπόρους ώστε να υπολογίσουν τον συνολικό τους τζίρο , έτσι ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζουν αν θα πρέπει να ενταχθούν ή όχι στο κανονικό καθεστώς
Το νέο δεδομένο που εισάγει ως στοιχείο ένταξης βάση της ΠΟΛ.1201/28.12.2016είναι  ότι στο τζίρο για τον προσδιορισμό του ορίου των 15.000,00€ υπολογίζονται και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς άλλους αγρότες. Δηλαδή αν κάποιος αγρότης ο οποίος αποφάσισε να δουλέψει στο χωράφι τρίτου και πληρώθηκε με εργόσημο, τότε στον προσδιορισμό του τζίρου από τις πωλήσεις της παραγωγής του, προστίθεται και το σύνολο των εργοσήμων που έλαβε από την εργασία του.

Το δεύτερο κριτήριο ένταξης είναι το όριο των 5.000€ από επιδοτήσεις.
ΠΟΛ.1201/28.12.2016 ορίζει: «στις 5.000 ευρώ περιλαμβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες ανεξάρτητα για ποιο έτος αφορούν (βασική ενίσχυση, πρασίνισμα, συνδεδεμένες ενισχύσεις παντός τύπου και καλλιέργειας, ειδική ενίσχυση για την κτηνοτροφία, επιδότηση για βιολογική καλλιέργεια, εξισωτική αποζημίωση, ενίσχυση νέων αγροτών)». 

Με εκτίμηση 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΡΕΥΤΑΚΗΣ  ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
Τηλέφωνα: 28220 - 23140, 6973 - 010480, Fax 28220 - 23.142

neoiorizontes banner bottom